Pri la projekto

ELLOKE TUTMONDEN: LA NOVAJ DEFIOJ POR VOLONTULADOlogotipo de Elloke-Tutmonden

La ĉefa celo de la projekto, en kiun engaĝiĝis ses volontulaj organizoj el diversaj partoj de Eŭropo, estis plikapabligi kaj pliperfektigi aktivulojn kadre de neregistaraj volontulaj asocioj, kun aparta fokuso pri loknivela agado.

La projekta ideo estiĝis el la konstato, ke la engaĝitaj volontuloj disponigas multajn laborfortojn kaj energiojn dum sia agado, tamen ofte mankas al ili profesiaj kapabloj (ofte la kapabloj efektive posedataj de la aktivuloj fakte ne koincidas kun tiuj efektive bezonataj por sukcese antaŭenigi la funkciadon de la asocio – temas pri la problemo rilata al “prikapabla miskongruo”).

Por efike atingi la celon de la projekto, la kunordiganto kaj la partneroj planis okazigi ses internaciajn renkontiĝojn kaj trejnseminariojn. Ĉiu el ili estis ligita al unu el la jenaj temoj, aparte kernaj por aktivuloj agantaj specife loknivele:

  • efika uzado de retaj iloj kaj sociaj retoj por strategia komunikado,
  • hommastrumado kaj motivigo de volontuloj,
  • financmastrumado kaj monakirado,
  • organizado de lokaj kulturaj eventoj,
  • kunlaborado kun lokaj instancoj kaj edukcentroj,
  • memmastrumado (streĉomastrumado, tempomastrumado).

Fonto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_countries_map_2.png

Partneraj organizaĵoj de Elloke-Tutmonden estas:

1. La unua trejnseminario en Triesto (25a-31a de oktobro 2013).

La renkontiĝon organizis kaj gastigis Triesta Esperanto-Asocio (Italio). Ĝi konsistis el du ĉefaj fazoj:

1) Pridiskuto de la projekto, de ties mastrumado kaj planado de la venontaj fazoj: la eka renkontiĝo komenciĝis per resumo kaj analizo de la projekto, oni parolis pri produktoj kaj decidis sekvajn etapojn de la projekto:

Francio: Tuluzo kaj Auzeville (februaro 2014)
Britio (Skotlando) Pitlochry (junio 2014), lige kaj paralele al la 1a Tutkelta kaj Skota Kongreso de Esperanto.
Litovio: Visaginas (aŭgusto 2014), lige kaj paralele al la kultura festivalo Viva Vento 2014
Pollando: Bjalistoko (decembro 2014), lige kaj paralele al la 15aj Zamenhof-Tagoj
Italio: Vercelli kaj provinco (aprilo 2015), lige kaj paralele al la Internacia Junulara Festivalo 2015

2) Trejnseminario pri efika uzado de interreto kaj sociaj retoj por neregistaraj volontulaj organizoj: instruado kaj ekzercado pri pluraj retaj iloj, dum kiu estis enprogramigitaj pluraj praktikaj sesioj cele al tuja apliko de la lernitaj nocioj, helpis kaj helpos pliefikigi la ĝeneralan funkciadon de la partnerado laŭ pluraj vidpunktoj kaj atingi pli fortan kaj stabilan kunagadan internacian dimension.

Sekvis la trejnseminarion la Aŭtunaj Karstaj Tagoj 2013, evento en kiu estis enplektitaj la partoprenantoj. Entute partoprenis la aranĝon proksimume 30 homoj; tio permesis diskonigon kaj valorigon de la projekto ankaŭ ekster la partneradon.

Legu raporton pri la renkontiĝo kaj spektu filmon pri ĝi.

2. La dua trejnseminario, organizita kaj gastigita de EUROKKA Esperanto Rok-Asocio (Francio), okazis en Auzeville kaj Tuluzo (20a-24a de februaro 2014).

Dum la renkontiĝo en Francio la trejnado de la engaĝitaj aktivuloj okazis jene:

1) Trejnadsesio pri la ĉefa temo, nome hommastrumado, mastrumado de volontulaj teamoj: sub la gvido de profesia trejnisto (Cyrille Hurstel), la trejnado alfrontis plurajn temojn. La temoj pritraktitaj ebligis la partoprenantoj konscii pri: difinoj rilataj al mastrumado kaj gvidado per celfiksado; kelkajn iloj por projektmastrumado; iloj por pritrakti konfliktojn je individua nivelo kaj je grupa nivelo.

2) Trejnadsesio pri la flanka temo estis organizado de spektaklo kadre de internaciaj kulturaj aranĝoj: tiu-ĉi parto de la trejnado – gvidita de Floréal Martorell (EUROKKA) kaj la muzikisto Mélaine Desnos kun la aktiva kontribuo kaj subteno de la litova muzikgrupo Asorti (Visaginas Esperanto-Klubo “Espero”) – ebligis al la partoprenantoj akiri bazajn konojn kaj metodon pri organizado de spektaklo. Praktika elmontro en la koncertejo ebligis malkovri la bazajn necesajn teknikaĵojn por organizi koncerton kaj aktive partopreni la sonprovojn okaze de la vespera koncerto de JoMo (Jean-Marie Leclerq) kaj Sepa&Asorti, Esperanto-artistoj.

3) Ĝenerala evaluado pri la projekta ĝistiama progreso, pri la atingitaj celoj kaj pri la venontaj ŝtupoj de ĝia pluevoluigo.

Legu raporton pri la renkonti��o kaj spektu filmon pri ĝi.

3) La tria trejnseminario, gastigita de Esperanto-Asocio de Skotlando (Britio, Skotlando), okazis en Pitlochry (7a-12a de junio 2014)

Rimarkinda parto de la renkontiĝo estis dediĉita al la kunpridiskutado kaj kunpretigado de la liverenda mezperioda raporto; tio implicis detalan evaluadfazon pri la projekta evoluo, planadon de la venontaj ŝtupoj de la projekta pluevoluigo kaj pli precizajn planojn pri la realigo kaj la valorigo de la finaj produktoj antaŭviditaj de la partnera projekto. La partneroj diskutis la eblecon disponigi la materialojn elpensitajn dum la trejnseminarioj antaŭviditaj de la projekta kalendaro ĉe retpaĝo de la projekto; tiu ebleco donas tutmondskalan videblecon kaj liberan atingeblecon al la ĉefaj produktoj de la trejnseminarioj antaŭviditaj de la projekto.

La trejnseminario estis ligita al la 1a Tutkelta kaj 109a Skota Kongreso de Esperanto (6a-11a de junio 2014), internacia aranĝo en kiu partoprenis proksimume 70 homoj el 14 diversaj landoj; la apartaj cirkonstancoj elektitaj por okazigi la trejnseminario vere estis internacia aldona valoro kaj ebligis promocii la Grundtvig-Partneradon lokskale, naciskale kaj internaciskale, danke al la plurnivela engaĝiĝo de pluraj el la partoprenantoj kadre de pluraj volontulaj organizoj. La partoprenantoj en la seminario havis la eblecon kaj trejniĝi, kaj ĝui la kulturan programon de la evento, interkonatiĝi kun la loka teritorio, kulturo, tradicioj kaj ĝenerale travivi vere interesan interkulturan sperton: tio estos grava aldona valoro por ilia persona kaj aktivula pluevoluo.

Legu raporton pri la renkontiĝo kaj spektu filmon pri ĝi.

4) La kvara trejnseminario en Visaginas, Litovio (27a-29a de aŭgusto 2014).

En Visaginas la temo estis “Lokaj okazaĵoj, organizado kaj realigo���. Partoprenis kvin partneroj kaj pluraj litovoj el kelkaj urboj. La etoso estis bonega, kaj ĉiuj kontentige pasigis la tri tagojn, plenajn je interesaj programeroj, kiuj supraĵe ŝajnis ne ligitaj inter si, sed efektive prezentis plurajn manierojn organizi, prepari kaj realigi lokan eventon.

Esenca parto de la renkontiĝo estis ekkonado de la litova tradicia kulturo; la programo komenciĝis per interkonatiĝo kun muzika instrumento, la orgeno, kiun priskribis kaj demonstris specialistino. En gravaj okazaĵoj kaj religiaj eventoj orgena muziko kaj kantistoj havas ĉiam gravan rolon kaj estas oportune taŭge plani kaj realigi la muzikajn intervenojn, ilian daŭron kaj adaptiĝon al la diversaj cirkonstancoj. Sekvis vizito de muelejo, kiu ankoraŭ laboras laŭ tradiciaj kaj malindustriaj metodoj kaj provizas kamparanojn per faruno; post tio oni lernis baki tradici-receptan panon kaj baki festotagan kukon ��e ligna fajro.

En Visaginas la partneroj vizitis la Kulturan Centron, kie laboristino de la urbocentro prezentis la urbon, ĝian loĝantaron, la kulturan aktivecon. Tie oni ankaŭ konatiĝis kun folklora danc- kaj kant-ensemblo de bjelorusa deveno. En organizado de loka evento, grava estas la partopreno de la muzikaj etnaj grupoj el la urbo, kio estas tre utila por favori integriĝon de personoj el pluraj lingvoj kaj kulturoj. La partneroj lernis tie ankaŭ faradon de tradiciaj pupoj.

La lasta, grava programero entenis organizadon de loka spektaklo-evento. Ĉiujare en Visaginas la loka Esperanto-Grupo organizas fine de aŭgusto kune kun la lokaj aŭtoritatoj grandan muzikan eventon Viva Vento, preskaŭ celebrantan la somerfinon. La partneroj partoprenis en pluraj fazoj de la preparado, kaj estis sursceneje reprezentataj de muzikaj grupoj el Pollando, Francio kaj Visaginas, kiuj prezentis siajn muzikojn antaŭ plurcenta publiko. Pri la festivalo kaj ĝiaj partoprenantoj el la Grundtvig-renkontiĝo raportis loka televido.

Legu raporton pri la renkontiĝo kaj spektu filmon pri ĝi.

5) La kvina trejnseminario en Bjalistoko kaj Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj (9a-12a de decembro 2014)

En Pollando, tuj antaŭ la decembraj Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj, pli ol dudeko da gekolegoj el Italio, Francio, Litovio, Pollando kaj Skotlando gastis trejncele en Bjalistoko. La temo de la kunveno estis kunlaborado de esperantistoj kun lokaj instancoj kaj aŭtoritatoj, pri kio la urbo havas longan kaj riĉan sperton.

La unua estis vizito en la urbodomo, kie reprezentantino de la urbestro prezentis kiamaniere Bjalistoko subtenas la lokajn neregistarajn organizaĵojn. Sekvis debato pri similaj praktikoj en la urboj de la aliaj partneroj.

Oni gastis ankaŭ en la Centro Ludoviko Zamenhof, kies laboristino Anna Talarczyk prezentis funkciadon de la kulturcentro kaj ĝia pormultkultura agado kaj kunlaborado kun lokaj institucioj kaj NRO-j. La gastoj vizitis tie ankaŭ Esperanto-Libraron, kies historion kaj agadon prezentis laboranta tie Elżbieta Karczewska. Ankaŭ ŝi prezentis kiel el nenio, danke al efika kunlaboro, efektiviĝis tre sukcesa 94a Universala Kongreso en Bjalistoko.

Grava kontribuo al la renkontiĝo estis prezentaĵo far Bożena Bednarek, prezidantino de la Federacio de Neregistaraj Organizaĵoj en Bjalistoko, kiu klarigis realajn obstaklojn aperantajn dum volontula laboro en Podlaĥio. La gastoj promenis tra vintra Bjalistoko la�� la itinero de Esperanto, duontage vizitis Supraśl kaj vojaĝis traregione; moskeo, monaĥejo, muzeo de ortodoksaj ikonoj kaj aliaj vizitataj lokoj donis perspektivon pri la unika etoso de ĉelima Podlaĥio.

Legu raporton pri la renkontiĝo kaj spektu filmon pri ĝi.

6) La sesa trejnseminario en Vercelli, Italio (28a-31a de marto 2015)

La sesa kaj lasta renkontiĝo de ĉiuj partneroj kune okazis en la itala urbo Vercelli, en la tagoj 28-31 de marto 2015.  La gastiganto estis la Verĉela Esperanto-Grupo “Mario Sola”. La temo elektita de la Verĉela Grupo estis mastrumado kaj motivigo, ĉi-foje ne laŭ grup-estra, sed laŭ individua vidpunkto. Ĝi estis prizorgita de fakulo, d-rino Elisa Vola, perfekta profesiulino kiu sukcesis envolvi ĉiujn partnerojn en la plurajn teknikojn kaj metodologiojn por alfronti la multajn problemojn kiuj prezentiĝas en projekta realigado.

Legu raporton pri la renkontiĝo kaj spektu filmon pri ĝi.

7) Du duflankaj renkontiĝoj: vizito de la skotoj en Visaginas kaj de la poloj en Skotlando.

En junio 2015 kvin reprezentantoj de Bjalistoka Esperanto-Societo, kiu ne partoprenis la partneran renkontiĝon en Pitlochry, vizitis Esperanto-Asocion de Skotlando dum ties jarkongreso (5a-7a de junio 2015; legu raporton pri tiu renkontiĝo).

En la sama monato du membroj de la skota organizaĵo vizitis la litovan urbon Visaginas. Legu raporton pri tio.

8) Informado pri EU-projektoj en Lille, Francio, okaze de la 100-a Universala Kongreso de Esperanto.

Ekster la planita serio de renkontiĝoj, atingaĵoj de la tuta dujara projekto estis prezentataj de reprezentantoj de la partnerado dum la jubilea Universala Kongreso en Lille fine de julio 2015. Danke al tio pli ol 2500 esperantlingvaj gastoj povis ekkoni rezultojn de Elloke-Tutmonden: pritraktitajn lernitaĵojn, produktitajn materialojn kaj impresojn de homoj el la partoprenintaj organizaĵoj. Legu pli