O projekcie

ELLOKE TUTMONDEN: NOWE WYZWANIA DLA WOLONTARIATUlogotipo de Elloke-Tutmonden

Głównym celem projektu, w który zaangażowało się sześć organizacji z różnych części Europy, było podnisienie umiejętności osób aktywnych w ramach organizacji pozarządowych, ze szczeg��lnym naciskiem na działalność na poziomie lokalnym.

Pomysł na projekt narodził się ze stwierdzenia, że nierzadko zaangażowani wolontariusze dysponują dużą energią do pracy podczas swojej działalności, ale często brakuje im profesjonalnej wiedzy i umiejętności (często posiadane umiejętności nie odpowiadają tym w rzeczywiście potrzebnym dla rozwijania działalności stowarzyszenia).

Dla skutecznego osiągnięcia celu projektu, koordynator i partnerzy zaplanowali sze��ć międzynarodowych spotkań i seminariów szkoleniowych. Każde z nich powiązane jest z jednym z tematów, kluczowych dla osób aktywnych na poziomie lokalnym:

 • skuteczne używanie narzędzi internetowych i sieci społecznościowych dla strategicznej komunikacji,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i motywowanie wolontariuszy,
 • zarządzanie finansami i zdobywanie środków,
 • organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych,
 • współpraca z lokalnymi instytucjami,
 • samorozwój (zarządzanie stresem i czasem).

Organizacje partnerskie projektu Elloke-Tutmonden to:

1. Pierwsze seminarium w Trieście (25-31 października 2013).

Spotkanie zorganizowane przez Triesteński Związek Esperancki (Włochy) składało się z dwóch głównych części:

1) Omówienie projektu, zarządzania nim i planowania przyszłych działań: spotkanie zapoznawcze rozpoczęło się podsumowaniem i analizą projektu, jego głównych faz i celów, prezentacją logo, planowaniem przyszłych seminariów, omówieniem temat��w i przewidzianych konkretnych produktów – w związku z tym partnerzy zaplanowali założenie strony internetowej dla gromadzenia rezultatów szkoleń.

Prace rozpoczęto od zaprezentowania wszystkich partnerów i ich działalności według schematu przewidzianego w analizie SWOT; następnie opracowano kalendarz seminaryjny, zaplanowany w ewaluacji projektowej:

 • Francja: Tuluza i Auzeville (luty 2014)
 • Wielka Brytania (Szkocja): Pitlochry (czerwiec 2014) w ramach i w czasie 1. Ogólnoceltyckiego i Szkockiego Kongresu Esperanta
 • Litwa: Wisaginia (sierpień 2014), w związku z festiwalem kultury Viva Vento 2014
 • Polska: Białystok (grudzień 2014) w związku z 15. Białostockimi Dniami Zamenhofa
 • Włochy: Vercelli i region (kwiecień 2015) w związku z Międzynarodowym Festiwalem Młodzieżowym 2015

2) Seminarium na temat skutecznego korzystania z internetu i sieci społecznościowych w pozarządowych organizacjach wolontariackich: nauka i ćwiczenie korzystania z rozmaitych narzędzi sieciowych (Google Groups, Google Calendar, Google Forms, Google Drive, Doodle, Dropbox), sieci społecznościowych (Facebook, Twitter, Linkedin) oraz komunikatorów (Skype, Google Hangouts).

Seminarium, prowadzone wspólnie przez Francesco Maurellego (Szkocki Związek Esperantystów) i Michaela Borisa Mandirolę (Grupa esperancka w Vercelli), podczas którego zaprogramowano wiele sesji praktycznych w celu natychmiastowego wdrożenia wyuczonych pojęć, pomogło i będzie pomagać w uskutecznianiu ogólnej działalności partnerstwa z różnych punktów widzenia, oraz w osiągnięciu silniejszego i stabilnego międzynarodowego wymiaru współpracy. Na przykład w czasie seminarium szkoleniowego stworzono grupę Google związaną z partnerstwem, która zaczęła działać jako główny kanał komunikacyjny pomiędzy organizacjami.

Podczas spotkania przygotowano film z pozdrowieniami dla zbliżającego się wtedy kongresu esperantystów kolumbijskich – co pomogło w rozpowszechnianiu projektu w kraju spoza Europy. Film dostępny jest tutaj.

Po seminarium odbyły się Jesienne Dni Krasowe 2013, wydarzenie, w które wkład wnieśli uczestnicy seminarium szkoleniowego. Reszta programu była poświęcona zapoznaniu się z regionem, szczególnie jego częścią krasową, w której występują wapienne skały, groty i wyjątkowa przyroda. Odwiedzono między innymi Centrum Natury Basovizza.

W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób; pozwoliło to rozpowszechnić projekt również poza organizacje partnerskie.

2. Drugie seminarium zorganizowane przez EUROKKA Esperancki Związek Rockowy (Francja) w Auzeville i Tuluzie 20-24 lutego 2014 r.

Podczas spotkania we Francji szkolenie zaangażowanych działaczy wyglądało następująco:

1) Sesja szkoleniowa poświęcona głównemu tematowi, tzn. zarządzaniu ludźmi i zespołami wolontariuszy prowadzona przez zawodowego szkoleniowca (Cyrille Hurstel), dotykała wielu zagadnień. Poruszone tematy umożliwiły uczestnikom poznanie: definicji związanych z zarządzaniem i nastawianiem się na realizację celów; kilku narzędzi do zarządznia projektami; narzędzi do radzenia sobie z konfliktami na poziomie indywidualnym i grupowym.

2) Sesja na temat poboczny – organizacji spektaklu w ramach międzynarodowej imprezy kulturalnej: ta część szkolenia, prowadzona przez Floréala Martorella (EUROKKA) i muzyka Mélaine Desnosa z aktywnym udziałem litewskiej grupy muzycznej Asorti (Wisagiński Klub Espero), dała uczestnikom podstawową wiedzę o metodach organizacji spektakli. Praktyczny pokaz w sali koncertowej umożliwił poznanie podstawowej, niezbędnej techniki potrzebnej przy organizacji koncertu. Uczestnicy towarzyszyli także w próbach dźwięku przed wieczornym koncertem JoMo (Jean-Marie Leclerq) i Sepa&Asorti, artystów esperanckich.

3) Ogólna ewaluacja postępów projektu, osiągniętych celów i przyszłych kroków.

Przeczytaj raport ze spotkania i zobacz film jemu poświęcony.

3) Trzecie seminarium, goszczone przez Szkocki Związek Esperantystów (Wielka Brytania, Szkocja) w Pitlochry 7-12 czerwca 2014 r.

Istotna część spotkania poświęcona była omówieniu raportu z połowy projektu, co wymagało szczegółowej fazy ewaluacji rozwoju projektu, zaplanowania przyszłych kroków i dokładniejszego zaplanowania realizacji produktów przewidzianych w projekcie partnerskim. Partnerzy omówili możliwości rozpowszechniania materiał��w wymyślonych w czasie seminariów szkoleniowych, które umożliwią widoczność projektu o światowym zasięgu oraz wolny dostęp do nich.

Tematy omówione podczas trzeciego spotkania projektowego i seminarium (prowadzonego przez Francesco Maurellego i Marię Rosarię Spanò ze Szkockiego Związku Esperantystów) były następujące:

1) Możliwości finansowania organizacji pozarządowych: tu najpierw ogólnie zaprezentowano główne nowe programy europejskie (Erasmus+, Twórcza Europa, Europa dla Obywateli), następnie szczegółowo omówiono konkretne propozycje dla zaangażowanych organizacji (głównie stowarzyszeń aktywnych lokalnie).

2) Opracowywanie i pisanie projektów: w tej części seminarium prowadzący, mający bogate zawodowe doświadczenie w pisaniu i zarządzaniu projektami unijnymi, dali wytyczne potrzebne przy pisaniu spójnego wniosku, szczególnie skupiając się na ważnych narzędziach potrzebnych do strukturyzacji treści wniosku, np. ramy logicznej i jej kluczowej roli w rozwijaniu koncepcji projektu.

Dostarczono wielu konkretnych przykładów i wskazówek dla skutecznego, spójnego i nastawionego na cele pisania wniosków opierając się na analizie konkretnych formularzy używanych w obecnych programach – dokładniej Erasmus+ KA1 i KA2.

W tejże sesji przdstawiciele organizacji partnerskich mieli możliwość zaplanowania strategicznego rozwoju swoich organizacji poprzez wymyślenie nowych projektów w ramach Erasmus+, a jednocześnie pomyślenia o możliwości kontynuowania współpracy międzynarodowej pomiędzy ju�� zaangażowanymi organizacjami po zakończeniu projektu partnerskiego poprzez opracowanie kolejnych projektów partnerskich.

3) Zarządzanie finansami NGO: ponieważ w ramach organizacji wolontariackich często sfera zarządzania finansami przestawia wiele słabych stron, ta część seminarium miała na celu przekazanie uczestnikom kilku podstawowych technik i narzędzi przydatnych w udanym, bezpośrednim zarządzaniu finansami organizacji.

Seminarium powiązane było w 1. Ogólnoceltyckim i 109. Szkockim Kongresem Esperanta (6-11 czerwca 2014), międzynarodową imprezą, w której uczestniczyło ok. 70 osób z 14 krajów; szczególne okoliczności w jakich odby��o się seminarium to dodatkowa wartość – możliwe było rozpowszechnianie informacji o projekcie partnerskim Grundtviga w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej, dzięki wielopoziomowemu zaangażowaniu licznych uczestników wielu organizacji wolontariackich. Uczestnicy seminarium mieli możliwość podszkolenia się, uczestniczenia w programie kulturalnym wydarzenia i poznania lokalnego terytorium, kultury i tradycji: to ważna wartość dodana dla rozwoju osobistego działaczy.

Raport filmowy ze spotkania w Pitlochry.

4) Spotkanie w Wisaginii (Visaginas), Litwa – 27-29 sierpnia 2014 r.

W Visaginas tematem spotkania było „Wydarzenia lokalne, ich organizacja i realizacja”. Udział wzięło pięć organizacji partnerskich i wielu Litwinów z kilku miast kraju. Uczestnicy świetnie spędzili trzy dni wypełnione ciekawym programem – jego punkty z pozoru nie były ze sobą powiązane, lecz faktycznie umożliwił on poznanie rozmaitych sposobów organizacji, przygotowania i realizacji wydarzeń lokalnych.

Główna część spotkania była oparta na poznawaniu tradycyjnej, litewskiej kultury; program rozpoczął się od zapoznania z tradycyjnym instrumentem muzycznym, organami, których działanie opisała i zademonstrowała specjalistka. Podczas ważnych wydarzeń i uroczystości kościelnych muzyka organowa odgrywa ważną rolę i istotną sprawą jest właściwe zaplanowanie i realizacja programu muzycznego, czasu jego trwania i dostosowania do rozmaitych okoliczności. Następnie partnerzy odwiedzili młyn działający według tradycyjnych, nieprzemysłowych technik i zaopatrujący region w mąkę; partnerzy uczyli sie pieczenia tradycyjnego chleba i sękacza.

W Visaginas goście odwiedzili Centrum Kultury, gdzie pracownica Urzędu Miasta prezentowała miasto, jego mieszkańców i działalność kulturalną. Tam również wystąpił białoruski ludowy zespół pieśni i tańca, a partnerzy próbowali swoich umiejętności w szyciu lalek ludowych. W organizacji wydarzeń lokalnych bardzo ważny jest udział ludowych występów pokazujących rozmaitość miejscowej kultury.

Uczesnicy seminarium mieli możliwość odwiedzenia lokalnej elektrowni atomowej i otrzymali szczegółowe informacje o jej budowie, działalności, procesie zamykania i związanymi z tym problemami i wpływem na całą populację regionu.

Ostatnia, ważna część programu zawierała organizowanie lokalnego wydarzenia. Co roku w Visaginas miejscowa grupa esperantystów organizuje pod koniec sierpnia we współpracy z władzami duży festiwal muzyczny Viva Vento (Żywy Wiatr). Partnerzy uczestniczyli w wielu fazach przygotowań do festiwalu, a zespoły z Polski, Francji i Visaginas reprezentowały ich na scenie przed kilkusetosobową publicznością. Materiał o festiwalu i uczestnikach spotkania Grundtviga przygotowała miejscowa telewizja.

Po spotkaniu w Visaginas była możliwość poznania Wilna i jego historii, atmosfery i zabytków dzięki miejscowym esperantystom.

Przeczytaj raport ze spotkania i zobacz film o nim.

5) Seminarium w Białymstoku i Białostockie Dni Zamenhofa

W Polsce, zaraz przed grudniowymi Białostockimi Dniami Zamenhofa, ponad dwudziestka kolegów z Włoch, Francji, Litwy, Polski i Szkocji gościło w naszym mieście. Tematem spotkania była współpraca esperantystów lokalnymi instytucjami, władzami i innymi NGO, w czym miasto urodzin Zamenhofa ma bogate, wieloletnie doświadczenie.

Pierwszym było spotkanie w urzędzie miejskim, gdzie pełnomocniczka Prezydenta Miasta pokazała w jaki sposób miasto wspiera miejscowe organizacje, udostępnia przestrzeń na ich działalność i konsultuje się z nimi w sprawach związanych z życiem społecznym Białegostoku. Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat podobnych praktych w miastach naszych partnerów.

Partnerzy gościli także w Centrum im. Ludwika Zamenhofa, w którym Anna Talarczyk zaprezentowała działalność centrum kultury na rzecz wielokulturowości i współpracę z lokalknymi instytucjami i NGO. Goście odwiedzili tam bibliotekę esperanck��, której historię i działalność opisała Elżbieta Karczewska. Również ona zaprezentowała jak dzięki skutecznej współpracy zorganizowano bardzo udany 94. Światowy Kongres w Białymstoku.

Bardzo ważną częścią spotkania była prezentacja Bożeny Bednarek, prezeski Federacji Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, która wyjaśniała realne przeszkody pojawiające się w czasie wolontariackiej pracy NGO na Podlasiu. Przedstawiła ona wartościowe inicjatywy społeczne i kulturalne możliwe do zrealizowania tylko dzięki temu, że w ich przygotowaniu współpracowało wiele małych organizacji pozarządowych.

Go��cie spacerowali po zimowym Białymstoku szlakiem esperanta i zwiedzili Supraśl, którego monastyr i muzeum ikon dały perspektywę unikalnej atmosfery przygranicznego Podlasia.

Przeczytaj raport ze spotkania i zobacz film o nim.

6) Seminarium w Vercelli, Włochy.

Przeczytaj raport ze spotkania.

7) Spotkania dwustronne: wizyta Szkotów w Visaginas oraz Polaków w Szkocji.

W czerwcu 2015 pięciu przedstawicieli Białostockiego Towarzystwa Esperantystów, które nie uczestniczyło w spotkaniu partnerskim w Pitlochry, odwiedziło Szkocki Związek Esperantystów w czasie jego dorocznego kongresu (5-7 czerwca 2015; przeczytaj raport ze spotkania). W tym samym miesiącu dwóch członków szkockiej organizacji odwiedziło litewskie Visaginas.

8) Spotkanie w Lille, Francja, przy okazji 100. Światowego Kongresu Esperanta.

Poza zaplanowaną serią spotkań, osiągnięcia całego dwuletniego projektu reprezentanci Elloke-Tutmonden przedstawiali w czasie jubileuszowego Światowego Kongresu w Lille w lipcu 2015 r. Dzięki temu ponad 2500 go��ci z całego świato mogło poznać rezultaty projektu, wyprodukowane materiały oraz poznać wrażenia i doświadczenia członków uczestniczących organizacji.