Apie projektą

logotipo de Elloke-TutmondenIŠ VIETOS PASAULIUI: NAUJI IŠŠŪKIAI SAVANORIAVIMUI

Pagrindinis projekto tikslas į kurį įsitraukė šešios savanoriškos organizacijos iš įvairių Europos vietų, buvo vystyti gabumus ir geriau parengti aktyvistus iš nevyriausybinių savanoriškų organizacijų, ypač koncentruojantis į vietinę veiklą.

Projekto idėja kilo iš suvokimo, kad dažnai į veiklą įsitraukę savanoriai disponuoja didelėmis darbui skirtomis pajėgomis ir energija skirta savo veiklai, bet jiems dažnokai pritrūksta profesinių gebėjimų (dažnai gebėjimai, kuriuos turi aktyvistai nesutampa su iš tiesų reikalingais gebėjimais, kad sąjungos veikla sėkmingai vystytusi – kalbama apie problemą susijusią su „ gebėjimų nesutapimu”).

Tam, kad efektyviai pasiektų projekto tikslą, projekto koordinatorius ir partneriai planavo surengti šešis tarptautinius susitikimus ir mokymo seminarus. Kiekvienas iš jų siejosi su viena iš žemiau pateiktų temų, ypač aktualių aktyvistams, veikiantiems vietoje:

 • efektyvus interneto įrankių ir socialinių tinklų naudojimas strateginiam komunikavimui,
 • žmogiškųjų resursų valdymas ir savanorių motyvavimas,
 • finansų valdymas ir lėšų pritraukimas,
 • vietinių kultūrinių renginių organizavimas,
 • bendradarbiavimas su vietinėmis instancijomis ir švietimo centrais,
 • savęs organizavimo vadyba (įtampos valdymas, laiko vadyba)

Šalys partnerės Iš vietos pasauliui yra:

 • Bialystoko Esperanto Draugija
 • Škotijos Esperanto Sąjunga
 • EUROKKA Esperanto Rok-Sąjunga
 • Vercellese Esperanto grupė „ Mario Sola”
 • Triesto Esperanto Sąjunga
 • Visagino Tarptautinės Esperanto Kalbos Klubas Espero

1. Pirmasis mokymo seminaras Trieste (25-31 spalio 2013)

Susitikimą organizavo ir svečius priėmė Trieso Esperanto Sąjunga (Italija) Susitikimas susidėjo iš dviejų pagrindinių etapų:

1) Projekto, jo vykdymo ir sekančių etapų planavimo aptarimas: pirmasis susitikimas prasidėjo projekto reziumė ir analize, buvo kalbama apie produktus ir sprendžiama apie sekančius projekto etapus:

Prancūzija: Tuluza ir Auzervilis ( 2014 vasaris)
Britanija (Škotija) Pitlochry (2014 birželis), kartu ir greta su Keltų ir Škot�� Esperanto Kongresu.
Lietuva: Visaginas (2014 rugpjūtis) kartu ir greta su kultūros festivaliu Viva Vento 2014
Lenkija: Bialystokas (2014 gruodis) kartu ir greta su 15-omis Zamenhofo Dienomis
Italija: Vercelli ir provincija (2015 balandis) kartu ir greta su Tarptautiniu Jaunimo Festivaliu.

2) Mokymo seminaras apie efektyvų interneto ir socialinių tinklų naudojimą ne vyriausybinėse organizacijose: mokymai ir praktinės pratybos apie daugelį interneto įrankių, mokymų metu programoje buvo daug praktinių u��siėmimų tuoj pritaikant išmoktus dalykus, kurie padėjo ir padės bendram efektyviam partnerystės funkcionavimui daugeliu atžvilgiu ir leis pasiekti stabilaus veiksmų derinimo tarptautiniu mastu.

Po mokymo seminaro vyko Aŭtunaj Karstaj Tagoj (Rudeninės Atodangų Dienos 2013), renginys į kurį buvo įtraukti ir mokymo seminaro dalyviai. Iš viso renginyje dalyvavo apie 30 dalyvių, tai padėjo išplatinti informaciją ir suteikti daugiau vertės projektui už partnerytės ribų.

Skaitykite ataskaitą apie susitikimą ir žiūrėkite filmą apie jį.

2. Antrasis mokymų seminaras organizuotas ir į svečius priimtas EUROKKA_Esperanto Sąjungos (Prancūzija) vyko Auzervillyje ir Tuluzoje (2014 vasario 20-24).

Per susitikimą Prancūzijoje įtrauktų aktyvistų mokymai vyko taip:

1) Mokymų sesija apie pagrindinę temą, būtent žmogiškųjų resursų valdymą, savanorių komandos valdymą vyko vadovaujant profesionaliam mokytojui (Cyrille Hurstel) ir lietė daug temų. Aptartos temos leido dalyviams suprasti sąvokas susijusias su valdymu ir vadovavimu fiksuojant tikslą, susipažinti su keletu projektų valdymo įrankių, su būdais aptarti konfliktus asmeniniu ir grupės lygiu.

2) Mokymai šalutine tema buvo spektaklio tarptautinio kultūros renginio metu organizavimas: ši mokymų dalis, vedama Floréalio Martorell (EUROKKA) ir muzikanto Mélaine Desnos, aktyviai padedant ir prisidedant lietuvių muzikinei grupei Asorti (Visagino Esperanto Klubas „Espero”) – suteikė galimybę dalyviams įgyti bazinių žinių ir susipažinti su spektaklio organizavimo metodais. Praktika pasirodant koncerto metu suteikė galimybę sužinoti apie pagrindinę koncerto organizavimui būtiną technikos įrangą ir aktyviai dalyvauti JoMo (Jean-Marie Leclerq) ir Sepa&Asorti, kitų Esperanto atlikėjų vakarinio koncerto metu garso bandymuose.

3) Bendras projekto vystymasis, pasiekta iki tol pažanga, kalbėta apie pasiektus tikslus ir apie sekančias projekto pakopas siekiant jį toliau vystyti.

Skaitykite ataskaitą apie susitikimą ir žiūrėkite filmą apie jį.

3. Trečiasis mokymo seminaras priimtas į svečius Škotijos Esperanto Sąjungos (Britanija, Škotija) vyko Pitlochry (2014 birželio 7-12)

Dėmesio verta susitikimo dalis buvo skirta bendrai diskusijai ir tarpinės ataskaitos kurią būtina pateikti parengimui – tai reiškė išsamų projekto vystimosi detalizavimą etapais, sekančių pakopų, projektą toliau vystant, planavimą ir planų tikslinimą realizuojant ir suteikiant vertę partnerių numatytiems projekto galutiniams produktams. Partneriai diskutavo apie galimybę patalpinti projekto svetainėje medžiagą sumanytą per mokymo seminarus, kurie vyko pagal projekto kalendoriuje numatytąs datas – tokia galimybė sukuria prieigą viso pasaulio mastu ir galutinių produktų, numatytų mokymos seminaruose, laisvą pasiekiamumą.

Mokymo seminaras buvo susietas su Keltų ir 109-uoju Škotijos Esperanto Kongresu.(2014 birželio 6-11), tarptautiniu renginiu, kuriame dalyvavo apie 70 žmonių iš 14 įvairių šalių; ypatingos sąlygos pasirinktos mokymo seminarui vykdyti suteikė tikrai tarptautinę papildomą vertę ir buvo galima skatinti Grundtvig- Partnerystę vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, daugelio dalyvių iš daugybės savanorių organizacijų įsitraukimo į įvairių lygių veiklą dėka.

Skaitykite ataskaitą apie susitikimą ir žiūrėkite filmą apie jį.

4. Susitikimas Visagine, Lietuva (2014 rugpjūčio 27-29)

Tema Visagine buvo „Vietinės progos, organizavimas ir realizacija“. Dalyvavo penkios šalys partnerės ir daug lietuvių iš keleto miestų. Buvo labai gera susitikimo atmosfera ir visi patenkinti praleido tris dienas pilnas ��vairių programos dalių, kurios i���� pažiūros atrodė nelabai susijusios, bet iš esmės pateikė įvairius būdus kaip organizuoti, paruošti ir realizuoti vietinius renginius.

Svarbiausia susitikimo dalis buvo susipažinimas su tradicine lietuvių kultūra; programa prasidėjo susipažinimu su muzikos instrumentu vargonais, kuriuos apibūdino ir demonstravo profesionali specialistė. Svarbiomis progomis ir religinių renginių metu vargonų muzika ir dainininkai visada atlieką svarbią rolę ir yra patogu tinkamai planuoti ir realizuoti muzikinius intarpus, jų trukmę ir pritaikymą įvairioms aplinkybėms. Po to buvo aplankytas malūnas, kuris vis dar veikia tradiciniu, ne pramoniniu metodu ir aprūpina valstiečius miltais, o po to buvo mokomasi kepti duoną pagal tradicinius receptus ir tradicinį šakotį ant ugnies.

Visagine partneriai aplankė Kultūros Centrą, kur miesto savivaldybės darbuotoja pristatė miestą, gyventojus ir kultūrinę veiklą. Ten taip pat buvo susipažinta su baltarusių folkloriniu dainų ir šokių ansambliu. Organizuojant vietinius renginius yra svarbus miesto muzikinių etninių grupių dalyvavimas, tai labai naudinga skatinant asmenų su įvairiomis kalbomis ir kultūromis integraciją.

Paskutinė svarbi programos dalis buvo vietinio spektaklio- renginio organizavimas. Kiekvienais metais vietinė Esperanto grupė rugpjūčio pabaigoje, kartu su kitais vietiniais atsakingais veikėjais organizuoja muzikinį renginį „Viva Vento” (Gyvas Vėjas) tarsi atšvenčiantį vasaros pabaigą. Partneriai dalyvavo įvairiose renginio organizavimo etapuose ir scenoje kur savo muziką pateikė šimtams žiūrovų, buvo atstovaujami muzikinių grupių iš Lenkijos, Prancūzijos ir Visagino. Apie festivalį ir jo dalyvius iš Grundtvig susitikimo raportavo vietinė televizija.

Skaitykite ataskaitą apie susitikimą ir žiūrėkite filmą apie jį.

5. Seminaras Bialystoke ir Bialystoko Zamenhofo dienos

Lenkijoje prieš pat gruodžio mėnesį vykstančias Bialystoko Zamenhofo dienas, daugiau nei dvidešimt kolegų iš Italijos, Prancūzijos, Lietuvos, Lenkijos ir Škotijos mokymosi tikslais svečiavosi Bialystoke. Susitikimo tema buvo esperantininkų bendradarbiavimas su vietinėmis instancijomis ir atsakingais asmenimis, nes miestas jau turi ilgo ir turtingo tokio bendradarbiavimo patirties.

Pirmasis vizitas buvo į miesto rotušę, kur miesto mero atstovė pristatė kaip Bialystokas remia nevyriausybines organizacijas. Sekė diskusija apie panašias praktikas kitų partnerių šalyse.

Buvo svečiuojamasi ir Liudviko Zamenhofo Centre, kurio darbuotoja Anna Talarczyk pristatė centro veikimo principus, jo daugiakultūrinę veiklą ir bendradarbiavimą su vietinėmis institucijomis bei NO. Svečiai aplankė ir Esperanto Knygų Saugyklą apie kurios istoriją ir veiklą kalbėjo ten dirbanti Elżbieta Karczewska. Taip pat ji papasakojo kaip nuo nulio, efektyvaus bendradarbiavimo dėka įvyko ir pasisekė labai sėkmingas 94-as Universalus Esperanto Kongresas.

Svarbus indėlis į susitikimą buvo Nevyriausybinių Organizacijų Federacijos Bialystoke prezidentės Boženos Bednarek pristatymas, kuriame ji paaiškino kokios realios kliūtys iškyla savanoriams dirbant Podlahioje. Svečiai pasivaikščiojo po žieminį Bialystoką Esperanto pėdsakų maršrutu ir pusę dienos lankėsi Suprašle, kur vietinis vienuolynas ir ortodoksų ikonų muziejus suteikė suvokimą apie unikalią pasienio Poldahios aplinką.

Skaitykite ataskaitą apie susitikimą ir žiūrėkite filmą apie jį.

6. Seminaras Vercelyje, Italijoje

Šeštas ir paskutinis partnerių susitikimas kartu vyko italų mieste Vercelli, 2015 kovo 28-31 dienomis. Svečius priėmė Verčelo Esperanto Grupė „Mario Sola”. Tema parinkta Ver��ela Grupės buvo valdymas ir motyvavimas, ši kartą ne pagal grupės vadovo, bet pagal individualų požiūrį. Temą vedė profesionali daktarė Elisa Vola, puiki profesionalė kuriai pasisekė įtraukti visus partnerius į daugelį technikų ir metodologijų pateikiant įvairias problemas kurios iškyla realizuojant projektus.

Skaitykite ataskaitą apie susitikim��.

7. Du dvipusiai susitikimai: škotų lankymasis Visagine ir lenkų vizitas į Škotiją

2015 liepą penki Bialystoko Esperanto Sąjungos atstovai, kurie nedalyvavo partnerių susitikime Pitlochry aplankė Škotijos Esperanto Sąjungą jos metinio kongreso metu. (2015 birželio 5-7); skaitykite ataskaitą apie susitikimą.

Tą patį mėnesį du škotų organizacijos nariai aplankė Lietuvos miestą Visaginą. Skaitykite ataskaitą apie tai.

8. Susitikimas Lilije, Prancūzijoje 100 Universalaus Esperanto kongreso proga

Be numatytos serijos susitikimų, viso dvimečio projekto pasiekimai partnerių šalių atstovų buvo pristatyti, jubiliejiniiame Universaliame Kongrese, Lilyje liepos pabaigoje. To dėka daugiau nei 2500 esperantininkų svečių galėjo sužinoti Iš vietos pasauliui rezultatus: aptartus mokymosi objektus, produktus ir žmonių iš dalyvavusių organizacijų įspūdžius.