Raporto pri la tria renkontiĝo en Pitlochry

La tria trejnseminario, gastigita de Esperanto-Asocio de Skotlando (Britio, Skotlando), okazis en Pitlochry (7a-12a de junio 2014).

Rimarkinda parto de la renkontiĝo estis dediĉita al la kunpridiskutado kaj kunpretigado de la liverenda mezperioda raporto; tio implicis detalan evaluadfazon pri la projekta evoluo, planadon de la venontaj ŝtupoj de la projekta pluevoluigo kaj pli precizajn planojn pri la realigo kaj la valorigo de la finaj produktoj antaŭviditaj de la partnera projekto. La partneroj diskutis la eblecon disponigi la materialojn elpensitajn dum la trejnseminarioj antaŭviditaj de la projekta kalendaro ĉe retpaĝo de la projekto; tiu ebleco donas tutmondskalan videblecon kaj liberan atingeblecon al la ĉefaj produktoj de la trejnseminarioj antaŭviditaj de la projekto.
La temoj pritraktitaj dum la tria projekta renkontiĝo kaj trenseminario (kungvidita de Francesco Maurelli kaj Maria Rosaria Spanò, Esperanto-Asocio de Skotlando) estis:

1) Subvenciebloj por neregistaraj volontulaj organizoj: dum tiu-ĉi parto unue oni skize prezentis la ĉefajn novajn eŭropajn programkadrojn (Erasmus+, Kreema Eŭropo, Eŭropo por Civitanoj), poste fokusiĝante pli detale pri la subkadroj pli alireblaj kaj taŭgaj por la engaĝitaj organizoj (ĉefe asocioj aktivaj je loka nivelo).

2) Projekta elpensado kaj projekta verkado: dum tiu-ĉi parto de la trejnseminario la gvidantoj, kiuj gajnis je pluraj niveloj rimarkindan profesian sperton pri EU-projektumado kaj projektmastrumado, donis gvidliniojn por verki klaran kaj koheran projektproponon, kaj aparte fokusiĝis pri gravaj iloj por strukturigi la enhavon de subvencipeto, ekzemple pri la logika kadro kaj ties ŝlosila rolo en la pluevoluigo de la projekta ideo.

Pluraj konkretaj ekzemploj kaj indikoj por efika, kohera kaj laŭcela verkado estis provizitaj per konkreta analizo de la formularoj uzataj kadre de la nunaj programkadroj – pli precize, Erasmus+ KA1 kaj KA2.

Dum tiu-ĉi trejnsesio, la reprezentantoj de la partneraj organizoj havis la ŝancon ekplani la strategian pluevoluigon de sia organizo per elpensado de novaj moviĝprojektoj kadre de la nova eŭropa programkadro Erasmus+, kaj samtempe ekpripensi la eblecon daŭrigi la internacian kunagadon inter la jam engaĝitaj organizoj post la fino de la partnera projekto per iniciato de pliaj partneraj projektoj..

3) Financa mastrumado de neregistaraj volontulaj organizoj: ĉar kadre de volontulaj organizoj ofte la areo pri financmastrumado elmontras plurajn malfortajn flankojn, tiu-ĉi parto de la trejnseminario celis doni al la partoprenantoj kelkajn bazajn elementojn kaj teknikojn por sukcese rekte mastrumi la financojn de sia asocio aŭ por doni konscian kontribuon al la plenumado de tia tasko.

La trejnseminario estis ligita al la 1a Tutkelta kaj 109a Skota Kongreso de Esperanto (6a-11a de junio 2014), internacia aranĝo en kiu partoprenis proksimume 70 homoj el 14 diversaj landoj; la apartaj cirkonstancoj elektitaj por okazigi la trejnseminario vere estis internacia aldona valoro kaj ebligis promocii la Grundtvig-Partneradon lokskale, naciskale kaj internaciskale, danke al la plurnivela engaĝiĝo de pluraj el la partoprenantoj kadre de pluraj volontulaj organizoj. La partoprenantoj en la seminario havis la eblecon kaj trejniĝi, kaj ĝui la kulturan programon de la evento, kaj interkonatiĝi kun la loka teritorio, kulturo, kaj tradicioj kaj ĝenerale travivi vere interesan interkulturan sperton: tio estos grava aldona valoro por ilia persona kaj aktivula pluevoluo.

Posted in

Respondi