Raporto pri la renkontiĝo en Bjalistoko

Elloke-Tutmonden en Bjalistoko

prez_urbodomo_bjalTri monatoj pasis de la lasta partnera renkontiĝo en Visaginas, Litovio, organizita kadre de la programo Grundtvig. Nun, en Pollando, tuj antaŭ la decembraj Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj, pli ol dudeko da gekolegoj el Italio, Francio, Litovio, Pollando kaj Skotlando gastis trejncele en nia urbo. La temo de la bjalistoka kunveno estis kunlaborado de esperantistoj kun lokaj instancoj kaj aŭtoritatoj, pri kio la naskiĝurbo de Zamenhof havas longan kaj riĉan sperton.

La unua estis vizito en la urbodomo, kie reprezentantino de la urbestro, Anna Pawłowska, prezentis al ni kiamaniere Bjalistoko subtenas la lokajn neregistarajn organizaĵojn, disponigas spacon por ilia funkciado kaj konsultas ilin pri la socia vivo de la urbo. Sekvis debato, kiu montris, ke kompare kun la urboj de niaj partneroj la bjalistokaj aŭtoritatoj ĝenerale nemalbone servas por NRO-j, i.a. financante plene aŭ preskaŭ plene diversajn soci-kulturajn iniciatojn, ankaŭ Esperantajn.

clz_bjalistokoLa partneroj gastis ankaŭ en la Centro Ludoviko Zamenhof, kulturcentro inaŭgurita okaze de UK en 2009. La institucio en sia agado penas popularigi la idearon de la patrono per eldonaĵoj, ekspozicioj, debatoj kaj urbaj ludoj pri diversaj kulturoj, lingvoj kaj religioj de nia regiono. Oni vizitis ekspozicion pri Bjalistoko de la junaĝo de LLZ. En la sama konstruaĵo viziteblas Esperanto-Libraro, publika biblioteko, kies historion kaj agadon prezentis laboranta tie Elżbieta Karczewska. Ankaŭ ŝi prezentis kiel el nenio, danke al efika kunlaboro, efektiviĝis tre sukcesa 94a Universala Kongreso en nia urbo.

bednarekGrava kontribuo al nia renkontiĝo estis tiu far Bożena Bednarek, prezidantino de la Federacio de Neregistaraj Organizaĵoj en Bjalistoko, kiu klarigis realajn obstaklojn aperantajn dum volontula laboro en nia regiono. La voĉo de unuopaj NRO-j estas malforta, precipe se temas pri etaj unuoj – federacia formo de kunlaborado prezentas pli grandan videblon. Valoras rememori, ke la pola Esperanto-movado kelkfoje diskutis pri ĝuste tiaforma, malstrikta unuiĝo de la Esperanto-organizaĵoj, sen vera rezulto.

Ni promenigis niajn gastojn tra vintra Bjalistoko, laŭ la itinero de Esperanto kaj multaj kulturoj. Duontaga vizito en la urbeto Supraśl, tiea monaĥejo kaj muzeo de ortodoksaj ikonoj donis perspektivon pri la unika etoso de ĉelima Podlaĥio.

skotoj_liceoMi kredas, ke la seminario donis novajn sciojn kaj inspirojn al la partoprenantoj, kaj ke ni renkontiĝos denove baldaŭ: la lasta komuna renkontiĝo de ĉiuj partneraj organizaĵoj okazos en marto 2015 en itala Vercelli, kaj ĝia ĉefa temo estos memmastrumado.

Przemysław Wierzbowski, Bjalistoka Esperanto-Societo

La teksto aperis en “La Ondo de Esperanto”, n-ro 2/2015.

Kio gravas, Bjalistoka Esperanto-Societo laboris por Elloke-Tutmonden ne nur kadre de la partneraj renkontiĝoj. Dum la tuta dempo de la projekto en la sidejo de la asocio estis gvidata perfektiga kurso de Esperanto kiun finis tridek partoprenandoj; bjalistokaj esperantistoj organizis ankaŭ metiejon pri verkado de memorlibroj por ĉiuj, kiuj interesiĝas pri tiu unika literatura formo.

Vidu ankaŭ

Posted in

Respondi