Raporto pri la unua seminario en Triesto

bjal-triestoLa unua trejnseminario, organizita kaj gastigita de Triesta Esperanto-Asocio (Italio), okazis en Triesto (25a-31a de oktobro 2013). Ĝi konsistis el du ĉefaj fazoj:
1) Pridiskuto de la projekto, de ties mastrumado kaj planado de la venontaj fazoj: la eka renkontiĝo komenciĝis per resumo kaj analizo de la projekto, de ĝiaj ĉefaj fazoj kaj celoj, identigo de projekta simbolo, planado de estontaj seminarioj, disvastigo de temoj kaj antaŭviditaj konkretaj produktoj – tiurilate la partneroj ekplanis la starigon de retejo kie kolekti la rezultojn de la trejnadoj.

La renkontiĝlaboroj komenciĝis per sinprezento de ĉiuj partneroj kaj de ilia agado laŭ la skemo antaŭvidita de SWOT-analizo (fortoj, malfortoj, oportunoj, minacoj); sekvis pli preciza prilaborado de la trejnseminaria kalendaro, jam antaŭvidita kadre de la projekta pluevoluo:

  • Francio: Tuluzo kaj Auzeville (februaro 2014)
  • Britio (Skotlando) Pitlochry (junio 2014), lige kaj paralele al la 1a Tutkelta kaj Skota Kongreso de Esperanto
  • Litovio: Visaginas (aŭgusto 2014), lige kaj paralele al la kultura festivalo Viva Vento 2014
  • Pollando: Bjalistoko (decembro 2014), lige kaj paralele al la 15aj Zamenhof-Tagoj
  • Italio: Vercelli kaj provinco (aprilo 2015), lige kaj paralele al la Internacia Junulara Festivalo 2015

2) Trejnseminario pri efika uzado de interreto kaj sociaj retoj por neregistaraj volontulaj organizoj: instruado kaj ekzercado pri pluraj retaj iloj (Google Groups, Google Calendar, Google Forms, Google Drive, Doodle, Dropbox), sociaj retoj (Facebook, Twitter, Linkedin) kaj retaj komunikiloj (Skype, Google Hangouts).

tries2La seminario, kungvidita de Francesco Maurelli (Esperanto-Asocio de Skotlando) kaj Michael Boris Mandirola (Verĉela Esperanto-Grupo), dum kiu estis enprogramigitaj pluraj praktikaj sesioj cele al tuja apliko de la lernitaj nocioj, helpis kaj helpos pliefikigi la ĝeneralan funkciadon de la partnerado laŭ pluraj vidpunktoj kaj atingi pli fortan kaj stabilan kunagadan internacian dimension. Ekzemple, dum la trejnseminario estis kreita google-grupo rilate la partneradon, kiu ekfunkciis kiel ĉefa komunikkanalo inter la organizoj.

Dum la renkontiĝo estis realigita video, kun salutoj por la tiam baldaŭa kongreso de kolombiaj esperantistoj – kio estis utila por diskonigi la projekton en ekstereŭropan landon. Spektu la filmeton ĉi tie.

Sekvis la trejnseminarion la Aŭtunaj Karstaj Tagoj 2013, evento en kiu estis enplektitaj la partoprenantoj la trejnseminario. La cetero de la programo estis fakte dediĉita al konatiĝo kun la loka teritorio kaj specife pri ĝia karsta parto, kies kalkaj rokoj, grotoj, aparta naturo, estas tre interesaj. Okazis vizito, interalie, de la Didaktita Natura Centro en Basovizza – prizorgita de Regiono Friulo Julia Venetio – kiu estas grava referenca punkto por tiuj kiuj volas profundigi la konon kaj la geologian historion de Karsto, ties flaŭro k faŭno. Ni vizitis ankaŭ la Nigran Groton, kunlabore kun la Speleologia Grupo Sankta Justo.

Entute partoprenis la aranĝon proksimume 30 homoj; tio permesis diskonigon kaj valorigon de la projekto ankaŭ ekster la partneradon.

Posted in