Elloke-Tutmonden en Lille

Movada Foiro Ekster la planita serio de la oficialaj 6 seminarioj, oni opiniis oportune kaj tre interese prezenti ĝenerale la Grundtvig-projektojn kaj pli detale kelkajn el ili organizitajn en tiu kadro dum la periodo 2013-2015.

La 100an Universalan Kongreson de Esperanto, al kiu aliĝis pli ol 2600 personoj el 82 landoj, niaj partneraj grupoj prikonsideris kiel nemalhavebla speciala okazo por diskonigi kiel eble plej amplekse niajn trejnseminariojn. Tiu ĉi kongreso havas mondan reliefon kaj tio kio estas en ĝia kadro prezentita, reeĥas en ĉiuj landoj de la 5 kontinentoj. Kaj ni ne povis maltrafi tiun ĉi ŝancon.

Oni havis plurajn eblecojn paroli pri niaj agadoj:

    • dum la “Movada Foiro” kie prezentiĝis pli ol 100 asocioj kaj organizoj: ni havis la eblecon klarigi kaj prezenti nian projektan partneran agadon al la multnombrega publiko, kiu spontane venis por informiĝi al nia tablo ekipita kun iom da materialo kaj komputiloj;
    • dum tre grava tutttaga programero “Kleriga Lundo”: ni havis je dispono 1 horo kaj duono por prezenti al la publiko la utiligeblajn projektojn de EU por asocioj kaj organizoj, kaj specife nian projekton Kleriga Lundo“Elloketutmonden, la novaj defioj por volontulado”, kion ni faris ankaŭ pere de bildoj. Multaj estis la demandoj de la publiko, kiu estis multe interesita pri niaj spertoj kaj la novaj programoj por la periodo ekde 2015 por eventuala ebla engaĝigo;
    • dum la ferma kongresa ceremonio oni kutime prezentas resumon pri la laboro farita: la reprezentanto de la Esperanto-Grupo de Vercelli/Italio havis la eblecon ankoraŭfoje mencii nian agadon kaj rekomendi la utiligon de tiuj EU-programoj;

dum la tuta semajno en apartaj okazoj precipe pro interesiĝo de pluraj personoj.

Menciindas ankaŭ ke la koncerto de la litova grupo « Sepa & Asorti » kies membroj estas partneroj de la projekto estis anoncita kiel koncerto realigita en la kadro kaj per la helpo de la Grundtvig-projekto « Elloke-Tutmonden » kaj prezentita al la publiko dank’al la lasta interŝanĝo antaŭ la fermo de tiu ĉi partnera projekto.

Cetere pluraj artistoj kaj muzikistoj membroj de EUROKKA (Cyrille – Platano, Jean-Claude – Vojaĝo, Zhou-Mack Mafuila, Marie Helène – Maragan’, Jean-Marc – JoMo) partoprenintaj al antaŭaj seminarioj de la projekto kontribuis ankaŭ al la arta programo de la kongreso, kaj tiel povis pliriĉigi la elradiadon de la interŝanĝoj de la asocio ene de la partnerado.

La partopreno en tiu ĉi kongreso kun la ebleco oficiale prezenti la tutan projekton, estis tre sukcesa kaj laŭ la disseminada-informa flanko absolute grandan atingon, kiu donas al la tuto altkvalitan plusvaloron. Ni fieras pri tio.

Posted in

Respondi